Dekoratívne farby Chalk Paint™ Annie Sloan sú vodou riediteľné a ekologické. Obsahujú veľmi nízky podiel prchavých organických látok (VOC). Nižšie nájdete karty bezpečnostných údajov a testy zhody pre použitie na detské hračky k produktom Annie Sloan v slovenskom jazyku.